สมัครเรียนห้องเรียนพิเศษ ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2567 ด้วยตนเองที่โรงเรียน


ตรวจสอบข้อมูลการสมัครเรียน


ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษ วิทย์-คณิต

85

จำนวนผู้สมัครเรียน ม.1
รายชื่อ

68

ผู้สมัครในเขต ม.1
More info

17

ผู้สมัครนอกเขต ม.1
More info

0

รอตรวจสอบ ม.1
More info

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนพิเศษ วิทย์-คณิต

26

จำนวนผู้สมัครเรียน ม.4
รายชื่อ

23

ผู้สมัครในเขต ม.4
More info

3

ผู้สมัครนอกเขต ม.4
More info

0

รอตรวจสอบ ม.422
More info