สมัครเรียนรอบทั่วไป ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2567


ตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลการสมัคร


ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 รอบทั่วไป

0

จำนวนผู้สมัครเรียน ม.1
รายชื่อ

0

ผู้สมัครในเขต ม.1
More info

0

ผู้สมัครนอกเขต ม.1
More info

0

รอตรวจสอบ ม.1
เพิ่มเติม

0

คณิตศาสตร์
เพิ่มเติม

0

ภาษาอังกฤษ
เพิ่มเติม

0

ภาษาจีน
เพิ่มเติม

0

คอมพิวเตอร์(SMT)
เพิ่มเติม

0

ทั่วไป
เพิ่มเติม

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 รอบทั่วไป

0

จำนวนผู้สมัครเรียน ม.4
รายชื่อ

0

ผู้สมัครในเขต ม.4
More info

0

ผู้สมัครนอกเขต ม.4
More info

0

รอตรวจสอบ ม.4
เพิ่มเติม

0

วิทย์-คณิต
เพิ่มเติม

0

ภาษาอังกฤษ
เพิ่มเติม

0

ภาษาจีน
เพิ่มเติม

0

ทั่วไป
เพิ่มเติม

0

คอมพิวเตอร์(SMT)
เพิ่มเติม